SAFETY - SECURITY - SURVIVAL

Misją firmy Outlander jest w sposób kompleksowy przygotować osoby, które prywatnie lub służbowo podróżują po świecie, w tym w miejsca określane jako regiony podwyższonego ryzyka. Swoją misję realizujemy poprzez dostarczenie niezbędnej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa – w formie doradztwa i/lub treningów tak, aby wszyscy bezpiecznie wrócili do domów.


Do współpracy zapraszamy w szczególności – pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się pomocą międzynarodową, dziennikarzy, misjonarzy, podróżników - przedstawicieli świata nauki, przewodników, turystów, sportowców, myśliwych oraz instytucje państwowe i firmy prywatne kierujące swych pracowników na misje zagraniczne.NO WEAPON POLICY 

Doradzamy i szkolimy z założeniem, iż osoby szkolone nie posiadają broni i opierają swoje bezpieczeństwo na unikaniu zagrożeń i minimalizowaniu ryzyka, nie na zbrojnym oporze. Uczymy natomiast, jak reagować w sytuacjach użycia broni w naszym pobliżu i jak w krytycznej sytuacji współpracować z ew. uzbrojoną ochroną, zarachowując przy tym status osoby cywilnej.